Jay Z "Hovi Baby" 12 Inch Vinyl

Jay Z "Hovi Baby" 12 Inch Vinyl

Vinyl - $6.99

Hovi Baby and U Don't Know from The Blueprint 2.

Track Listing; 

  1. Hovi Baby - Radio
  2. Hovi Baby - Lp Version
  3. Hovi Baby - Instrumental
  4. U Don't Know (Remix) Feat M.O.P. - Radio
  5. U Don't Know (Remix) Feat M.O.P. - Lp Version
  6. U Don't Know (Remix) Feat M.O.P. - Instrumental

Type: Music


Pin It

Related Items